fbpx

Włochy 2024

Europejska mobilność kluczem do sukcesu

Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS). Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163 jest realizowany w okresie 01.12.2023 – 30.12.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 397 379,47 zł.

W projekcie weźmie udział 25 uczniów kształcących się w kierunku technik analityk, technik ortopeda, technik weterynarii. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Włoch. Partnerem projektu jest firma IFOM z siedzibą w Bolonii. Mobilność odbędzie się w terminie: 23.09.2024 – 18.10.2024 r. Celami szczegółowymi realizowanego projektu są:

  • podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i osobistych 25 naszych uczniów,
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie realizacji projektów pracowników naszej szkoły (min. 2 nauczycieli),
  • rozbudowa oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach poprzez poznanie przez 3 nauczycieli metod pracy z uczniami w innym kraju (job shadowing),
  • zaistnienie szkoły na arenie międzynarodowej.

Powyższe cele chcemy zrealizować poprzez udział uczniów i nauczycieli w zagranicznych mobilnościach we Włoszech. Partnerem projektu jest firma IFOM z siedzibą w Bolonii, która będzie odpowiedzialna za dobór uczestników do odpowiednich miejsc stażowych, zgodnie z ich preferencjami oraz dobór miejsc obserwacji dla nauczycieli. IFOM zadba też o mentoring dla uczestników, opiekę przez całą dobę, wsparcie kulturowe, czy językowe. Zapewni nam noclegi i wyżywienie.

Udział w zagranicznych praktykach otworzy przed uczniami szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie pracy w zagranicznych firmach, poprawę kompetencji językowych oraz społecznych i osobistych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i w poruszaniu się po europejskim rynku pracy. To wszyst umożliwienie poprawy kompetencji kadry poprzez obserwację nauczanych przez nich zawodów w zagranicznych przedsiębiorstwach. Jest to sposób na jeszcze większe związanie teorii z praktyką. Projekt przyniesie też wymierne efekty dla szkoły, jak włączenie w jej nurt efektów obserwacji i poprawa zdolności kadry do tworzenia i realizacji kolejnych projektów, poprawa pozycji szkoły na arenie międzynarodowej.

Każdy uczeń przed wyjazdem na zagraniczne praktyki zawodowe będzie brał udział w dodatkowych zajęciach językowo – kulturowo – pedagogicznych, które pozwolą im lepiej przygotować się do pobytu za granicą. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie certyfikaty Europass Mobilność. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Europejska mobilność nauczycieli kluczem do sukcesu

„Europejska mobilność nauczycieli kluczem do sukcesu” to projekt realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w okresie 01.12.2023 – 30.09.2024. Głównymi celami realizowanego projektu są m.in.:

  1. podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii ICT i nowych technologii w procesie nauczania i edukacji,
  2. podniesienie kompetencji językowych, społecznych i osobistych nauczycieli,
  3. podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie realizacji projektów,
  4. zaistnienie Szkoły na arenie międzynarodowej.

10 nauczycieli uczących w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach weźmie udział w 10-dniowym kursie pn. „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji”. Kurs odbędzie się we Włoszech, a jego organizacją zajmie się Erasmus Learning Academy.

Dla nauczycieli ważne jest poznawanie nowych rozwiązań, które pomogą im udoskonalić swoją pracę dydaktyczną, wprowadzić innowacyjne rozwiązania do swojej pracy, a przez to zaciekawić uczniów zdobywaniem nowych umiejętności i podnoszeniem wiedzy. Nauczyciele chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu najważniejszych nowych technologii ICT i włączania ich do nauczania, edukacji, chcą poznawać aplikacje, platformy internetowe, które mogą wykorzystać w swojej pracy. Chcą dowiedzieć się jak tworzyć angażujące i interaktywne treści multimedialne i prezentacje, poznać zasady nauczania na odległość, tworzenia bloga edukacyjnego. Wskazują na potrzebę korzystania z narzędzi ICT, by edukacja stała się bardziej wciągająca, motywująca i innowacyjna. Udział w kursie i zwiększenie wiedzy z zakresu technologii ICT i możliwość wykorzystania jej w pracy pozwoli nauczycielom stać się kadrą na miarę XXI wieku.

Wyjazd do innego kraju to szansa na zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, na rozwój osobisty. Nauczyciele biorąc udział w zagranicznych mobilnościach doskonalą umiejętność przedsiębiorczości, stają się ambitni i kreatywni, uczą się współpracy w grupie i pracy zespołowej, są bardziej zmotywowani do dalszej pracy. Wyjazd jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych, rozwoju świadomości międzykulturowej, uczy otwartości i tolerancji. Daje wyższe poczucie własnej wartości, umożliwia wzrost samooceny, zwiększa motywację do dalszego doskonalenia i wiarę we własne możliwości.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48% środki krajowe.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dofinansowanie działań wynosi 140 264,92 PLN.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content