Organizacja roku szkolnego 2019/20

Rok szkolny 2019/2020

ORGANIZACJA  PROCESU  DYDAKTYCZNEGO

02.09.2019r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego

03.09. 2019– 20.12.2019 r.

 • I semestr w szkołach młodzieżowych (Tch nr 1, SzP nr 1)

03.09. 2019 r. – 07.02.2020 r.

 • I semestr w SzPdD nr 1

18.11.2019 r.

 • wystawianie propozycji ocen za I semestr

16.12.2019 r.

 • wystawienie ocen za I semestr

23.12. – 31.12.2019 r.

 • przerwa świąteczna

02.01.2020 – 24.04.2020  r.

 • II semestr– klasy maturalne

02.01.2020 – 26.06.2020 r.

 • II semestr – pozostałe klasy w Tch nr 1, SzP nr 1

08.02.2019 – 26.06.2019 r.

 • II semestr w SzPdD nr 1

13.01.2020 – 26.01.2020 r.

 • ferie zimowe

09.04.2020 – 14.04.2020 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2020 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

17.04.2020 r.

 • wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

26.05.2020 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych

19.06.2020 r.

 • wystawienie ocen końcowych

27.06.2020 – 31.08.2020 r.

 • przerwa wakacyjna

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE  OD NAUKI

Dni wolne od nauki dla uczniów i słuchaczy III LO, Tch nr 1, SzP nr 1, SzPdD nr 1:

 

 

EGZAMIN MATURALNY

06.05. – 22.05.2019 r. – pisemne egzaminy maturalne:

data

9.00

14.00

06.05.

j. polski pp

j. polski pr

07.05.

matematyka pp

j. łaciński i kultura antyczna pp+pr

08.05.

j. angielski pp

j. angielski pr

09.05.

matematyka pr

filozofia pp+pr

10.05.

biologia pp+pr

wiedza o społeczeństwie pp+pr

13.05.

chemia pp+pr

informatyka pp+pr

14.05.

j. niemiecki pp

j. niemiecki pr

15.05.

geografia pp+pr

historia sztuki pp+pr

16.05.

język rosyjski pp

język rosyjski pr

17.05.

j. francuski pp

j. francuski pr

20.05

fizyka i astronomia pp

fizyka i astronomia / fizyka pr

historia pp + pr

06.05. – 25.05.2019 r.

 • ustne egzaminy maturalne języki obce i język polski stara formuła

09.05. – 22.05.2019 r. (oprócz 12 i 19.05.)

 • ustne egzaminy maturalne język polski

03.06. – 19.06.2019 r. – egzaminy pisemne – terminy dodatkowe:

 • 03.06. – język polski p.p.; język polski p.r;

 • 04.06. – matematyka pp; matematyka pr;

 • 05.06. – język angielski p.p; język angielski pr, dwujęzyczny;

 • 06.06. – wos pp pr; filozofia pp pr; historia sztuki pp+pr; historia sztuki pp pr;

 • 07.06. – biologia pp pr; informatyka pp+pr

 • 10.06. – chemia pp+pr; geografia pp+pr;

 • 11.06. – język niemiecki pp; język niemiecki pr

 • 14.06. -fizyka i astronomia / fizyka pp+pr; historia pp+ pr

03.06. – 08.06.2019 r.

 • ustne egzaminy maturalne języki obce i język polski stara formuła

03.06. –08.06.2019 r.

 • ustne egzaminy maturalne język polski

04.07.2019 r.

 • ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

20.08.2019 r.

 • godz. 9.00 część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

20.08-21.08 2019 r.

 • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

11.09.2019 r.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Sesja 1 styczeń 2019 r.

10.01.2019 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

09.01.2019 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dokumentacja

11.01.2019 – 13.02.2019

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny wykonanie

22.03.2019 r.

 • ogłoszenie wyników

Sesja 2 maj-lipiec 2019 r.

18.06.2019 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

  17.06.2019 r.

  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dokumentacja

21.06.2019 – 04.07.2019

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny wykonanie

30.08.2019 r.

 • ogłoszenie wyników

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ godz 15.00

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ godz15.00

11.09.2019 r.

konferencja zatwierdzająca plany pracy

23.10.2019 r. i 26.03.2020

konferencja szkoleniowa –

20.12.2019 r. godz. 9.00

konferencja klasyfikacyjna dla klas Tch

12.02.2020 r.

konferencja plenarna podsumowująca semestr I i klasyfikacja za I semestr w SzPdD

 w czasie rekolekcji – konferencja szkoleniowa – temat: procedury egzaminu maturalnego i zawodowego

20.04.2020 r.

konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

23.06.2020 r.

konferencja klasyfikacyjna klas młodzieżowych Tch

1.07.2020 r.

konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2019/2020

 

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25