fbpx

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami na bezpłatne lekcje z chemii i ekologii.
Na lekcjach otwartych uczniowie samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela wykonują proste zadania laboratoryjne.
Naszym celem jest uświadomienie młodym ludziom, że chemia może być łatwa, przyjemna i zarazem ciekawa. Pragniemy, aby młodzież już w pierwszych latach nauki chemii poznała przyczyny, dla których warto uczyć się tego przedmiotu. Mamy głęboką nadzieję, że samodzielność wykonywanych przez uczniów prac będzie pouczającą zabawą, która spowoduje szersze zainteresowanie przedmiotem. Czas trwania zajęć wynosi ok. 90 minut.
TEMATYKA
Chemia
1. Badanie wybranych zjawisk fizyko-chemicznych.
2. Badanie charakteru chemicznego tlenków.
3. Właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenków i kwasów.
4. Otrzymywanie i właściwości soli.
5. Otrzymywanie wybranych preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych.
Ekologia
1. Wykrywanie zanieczyszczeń w:
– wodzie,
– glebie,
– powietrzu.
2. Badanie odpadów komunalnych.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 32 285 52 34.

 

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content