fbpx

Terminy rekrutacji 2024/2025

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 składanie wniosków (zgodnych z wprowadzonymi przez Internet) o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. do 11 lipca 2024 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 4. 12 lipca 2024 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 5. od 13 maja do 16 lipca 2024 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 6. od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 7. 19 lipca 2024 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

W przypadku, gdy po postępowaniu rekrutacyjnym, tj. do dnia 19 lipca 2024 r., szkoła posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2024 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 22 lipca 2024 do 25 lipca 2024 r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. do 1 sierpnia 2024 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 3. 2 sierpnia 2024 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 4. od 22 lipca do 6 sierpnia 2024 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 5. od 2 sierpnia do 8 sierpnia 2024 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 6. 9 sierpnia 2024 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content