fbpx

Terminy rekrutacji 2021/2022

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 składanie wniosków (zgodnych z wprowadzonymi przez Internet) o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. składanie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. 14 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 4. 22 lipca 2021 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 5. od 17 maja do 26 lipca 2021 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 6. od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 7. 2 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

W przypadku, gdy po postępowaniu rekrutacyjnym, tj. do dnia 2 sierpnia 2021 r., szkoła posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2021 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. do 13 sierpnia 2021 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 3. 16 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 4. od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 5. od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 6. 23 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
fax. 32 285 86 25
   
Skip to content