Terminy rekrutacji 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. składanie wniosków (zgodnych z wprowadzonymi przez Internet) o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. składanie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. 16 lipca 2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 4. od 16 lipca 18 lipca 2019 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 5. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 6. 25 lipca 2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. do 5 sierpnia 2019 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 3. 20 sierpnia 2019 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 4. od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 5. od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 6. 30 sierpnia 2019 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25