TECHNIKUM NR 1

technik analityk, technik ortopeda

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasa humanistyczna z uzupełnieniem dziennikarsko-prawnym

z językiem hiszpańskim

REKRUTACJA – kliknij tu

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

TECHNIK ORTOPEDA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, język obcy

Kwalifikacja:

Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

TECHNIK ANALITYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, język obcy

Kwalifikacje:

A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60. Wykonywanie badań analitycznych

Technik ortopeda

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań powodujących amputacje kończyn (cukrzyca, miażdżyca) oraz innych schorzeń powodujących dysfunkcje narządu ruchu, czy zwiększającą się liczbę wypadków powodujących trwałe kalectwo, rynek usług świadczonych przez techników ortopedów oraz rynek sprzętu ortopedycznego, stale rośnie, pomimo rozwoju medycyny. Równocześnie postęp wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń układu ruchu tworzy wiele możliwości pracy technika ortopedy w tym zakresie. Analizując oferty pracy w zawodzie technik ortopeda można stwierdzić duże zapotrzebowanie na takich pracowników na rynku krajowym i zagranicznym (http:/.praca.trovit.pl; www.pracamedycyna.pl).

NAUCZYSZ SIĘ:

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia; w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • przyklinicznych,przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik analityk

Jest to kierunek dla osób posiadających uzdolnienia techniczne i manualne lub chcących kontynuować naukę na studiach medycznych oraz technicznych. Nauka w tym zawodzie nastawiona jest na analizę produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych.
Dla chętnych uczniów organizujemy praktyki zagraniczne (w ramach programu Leonardo da Vinci). Uzyskanie tytułu technika analityka uprawnia do podjęcia pracy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i gazowych, mleczarniach, kopalniach, zakładach chemii gospodarczej, zakładach przetwórczych, służbach ochrony środowiska.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
 • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych,
 • laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego,
 • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska.

Absolwenci technikum najczęściej podejmują dalszą naukę na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich, związanych z medycyną, lub też kontynuują naukę w naszej szkole na kierunkach policealnych. W roku 2011 zdobyliśmy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasa humanistyczna z uzupełnieniem dziennikarsko-prawnym

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język obcy – język angielski lub język hiszpański

Zajęcia podstaw prawa i dziennikarstwa to możliwość poznania specyfiki zawodów prawniczych i dziennikarskich. Doskonałą okazja do tego są lekcje prowadzone przez adwokatów, komorników, radców prawnych, notariuszy, jak również dziennikarzy. Uczniowie uczą się pisać ciekawe teksty publicystyczne, opisują i komentują zdarzenia, które są dla nich interesujące, redagują własną stronę internetową, redagują i składają własną gazetę, tworzą blogi na interesujące tematy, działają w Szkolnym Kole Teatralnym. Organizowane są wyjścia do prokuratury Rejonowej i na sesje Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Szkoła uczestniczy w realizacji programu Street Law – prowadzonego przez studentów UŚ.

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25