Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

 Działalność Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2012/2013:

Wrzesień 2012:

– Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013.

– Opracowanie planu pracy samorządu na rok szkolny 2012/2013.

– Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w Stolarzowicach.

– Organizacja Dnia Kota w ramach Dnia Integracji Sportowej.

Październik 2012:

– Organizacja plebiscyty z okazji Dnia Nauczyciela.

– Pomoc w organizacji uroczystości z okazji KEN.

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

Listopad 2012:

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Zbiórka pomocy rzeczowej dla podopiecznych Domu Dziecka – „Akcja Mikołaj 2012”.

– Cała Polska czyta dzieciom.

Grudzień 2012:

– Zbiórka pomocy rzeczowej dla podopiecznych Domu Dziecka i przekazanie darów.

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

– Kartka świąteczna.

Styczeń 2013:

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

Luty 2013:

– Poczta Walentynowa.

– Wolontariat w Domu Dziecka.

Marzec 2013:

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

– Pomoc rzeczowa dla podopiecznych z Domu Dziecka.

– Kartka świąteczna.

Kwiecień 2013:

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

– Pomoc w organizacji uroczystości pożegnania absolwentów.

Maj 2013:

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

Czerwiec 2013:

– Wolontariat w Domu Dziecka.

– Cała Polska czyta dzieciom.

Działalność Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2011/2012:

WRZESIEŃ 2011:
– 07.09.2011 – Podczas przerw międzylekcyjnych został przeprowadzony „Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2011” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w którym mogli brać udział uczniowie klas drugich i trzecich LO oraz drugich, trzecich i czwartych TCH. Plebiscyt wygrała Pani prof. Ewa Bugiel-Nowak.
– 26.09.2011 – Organizacyjne spotkanie Samorządu Uczniowskiego. Na spotkaniu członkowie zostali poinformowaniu o zasadach, które panują w Samorządzie oraz o ich obowiązkach. Przedstawione zostały również wstępne plany przedstawicieli Samorządu na najbliższe miesiące.
– 30.09.2011 – Została przeprowadzona akcja „Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2011”. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie wszystkich klas liceum i technikum mogli głosować na wybrane partie polityczne. Wyniki pojawiły się na stronie szkoły 10 października.

PAŹDZIERNIK 2011:
 – Nawiązanie kontaktu z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu-Stolarzowicach. Samorząd zobowiązał się działać w dwóch obszarach: wsparcia psychologicznego oraz pomocy materialno-rzeczowej.
– Przeprowadzenie „Szkolnego plebiscytu na Nauczyciela Roku i Najlepszych Nauczycieli w innych kategoriach”. Na przerwach międzylekcyjnych głosować mogły wszystkie klasy szkoły średniej i policealnej. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas akademii z okazji Dnia Nauczyciela 13. października 2011r.
– 26.10.2011 – Spotkanie osób chętnych do zaangażowania się poprzez wolontariat w współpracę z placówką „Szansa dla Dziecka”. Zainteresowani dowiedzieli się o szczegółach współpracy.

LISTOPAD 2011:
 – 02.11.2011 – W szkole został zorganizowany „Dzień Kota”. Punktem kulminacyjnym tego dnia była akademia, na której uczniowie klas pierwszych brali udział w konkurencjach przygotowanych przez uczniów klas wyższych.
– 03.11.2011 – Pierwszy wyjazd uczniów ZSCHMiO do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu-Stolarzowicach. Od tego momentu młodzież co tydzień jeździ do tej placówki.
– Przeprowadzenie akcji „Mikołaj dla dzieci z domu dziecka”, której celem było nagromadzenie rzeczy wykazanych przez podopiecznych placówki „Szansa dla Dziecka” w listach do św. Mikołaja. W jej ramach zorganizowana została sprzedaż kartek świątecznych na ostatnim zebraniu z rodzicami w I semestrze (dnia 22.11.2011) oraz sprzedaż ciast w sklepiku szkolnym. Dodatkowo można było przynosić poszczególne rzeczy w ramach zbiórki. Akcja potoczyła się pomyślnie. Wszystkie wymienione rzeczy zostały zebrane a następnie popakowane w paczki dla poszczególnych oddziałów.

GRUDZIEŃ 2011:
 – 05.12.2011 – Wszystkie osoby zaangażowane w wolontariat odwiedziły placówkę „Szansa dla Dziecka” w ramach Dnia św. Mikołaja. Na spotkaniu oficjalnie zostały wręczone prezenty, następnie wygłoszona została mowa dyrektora placówki oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego ZSCHMiO. Po części oficjalnej wolontariusze umilali czas dzieciom poprzez zabawę.

WRZESIEŃ 2011:

Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Małgorzata Sarwińska – uczennica klasy 3b LO
Zastępca: Katarzyna Warecka – uczennica klasy 2a LO
Opiekun: Pani prof. Ewa Bugiel-Nowak

Klasy pierwsze:
1.Monika Knol
2.Beniamin Czapla
3.Radka Sójka
4.Agnieszka Sawicka
5.Kamil Szwaracki
6.Maciej Kuzior
7. Kamil Lewicki
8. Joanna Kępa
9.Adrianna Baran

Klasy drugie:
1.Agnieszka Krafofil
2.Szymon Bryzek
3.Dominika Koźlak
4.Marcin Ziaja
5.Karolina Olesz
6.Joanna Ziob
7.Martyna Mundzik
8.Kapica Grzegorz
9.Starczewska Sylwia

Klasy trzecie:
1.Adam Kochel
2.Marta Kozioł
3.Sylwia Mateja
4.Sandra Falkowska
5.Patrycja Banaś
6.Dominika Siudeja
7.Wojciech Bodusz
8.Ewa Strachanowska
9.Agata Zych

Klasy czwarte:
1. Tomasz Wieczorek
2.Marek Chwolik
3.Daria Motul

 

 

 

 

 

Współpraca z CEO

Nasza szkoła od 2007 roku realizuje projekty edukacyjno-społeczne „Młodzi głosują” organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Celem programu jest:
– kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego,
– podnoszenie świadomości prawnej młodzieży,
– podejmowanie działań na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej,
– aktywizacja młodzieży,
– rozwijanie i działania na rzecz demokracji.

W latach 2007-2010 w naszej szkole odbyły się:
1) Młodzieżowe wybory parlamentarne (2007),
2) Młodzieżowe wybory prezydenckie (2010),
3) Młodzieżowe wybory samorządowe (2010)
Koordynatorem projektów przeprowadzonych w szkole jest pani prof. Ewa Bugiel-Nowak oraz Samorząd Szkolny.

Image

Image

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25