fbpx

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2023/2024

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

XVIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – 12.03.2024r. godz. 9:00
II etap ćwiczeniowy – 10.04.2024 r. godz. 9:00

XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

 

REGULAMIN XVIII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XVIII POWIATOWY KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIAST BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zgoda rodziców na udział dziecka w XVIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2023/2024

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt z organizatorem:

email: zschmio@o2.pl, tel. sekretariat 32 285 52 34, nauczyciel chemii Anna Kulisz 600 94 25 93

 

Zapraszamy,

 

Monika Franusik

 

dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content