fbpx

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Rok szkolny 2021/2022
ORGANIZACJA  PROCESU  DYDAKTYCZNEGO
01.09.2021r.
 • rozpoczęcie roku szkolnego
02.09. 2021– 22.12.2021 r.
 • I semestr w szkołach młodzieżowych (Technikum Nr 1, SzP nr 1)
17.11.2021 r.
 • wystawianie propozycji ocen niedostatecznych za I semestr
17.12.2021r.
 • wystawienie ocen za I semestr
23.12. – 31.12.2021 r.
 • przerwa świąteczna
03.01.2022 – 29.04.2022 r.
 • II semestr– klasy maturalne
03.01.2022 – 24.06.2022 r.
 • II semestr – pozostałe klasy w Technikum Nr 1,
14.02.2022 – 25.02.2022 r.
 • ferie zimowe
14.04.2022 – 19.04.2022 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna
22.03.2022 r.
 • wystawianie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
22.04.2022 r.
 • wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
27.05.2022 r.
 • wystawianie propozycji ocen końcowych
15.06.2022 r.
 • wystawienie ocen końcowych
25.06.2022 – 31.08.2022 r.
 • przerwa wakacyjna
TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH U PRACODAWCY
Klasa
Termin
 3 a po G
 4 – 15.10.2021
 3 b po G
 4 – 17.05.2022
 4 a
18 – 29.10.2021
3 c po SP
9 – 25.05.2022
3 d po SP
9 – 25.05.2022
3 e po SP
23.05 –05.06.2022
2 c 
4 – 17.05.2022
DODATKOWE DNI WOLNE  OD NAUKI
Dni wolne od nauki dla uczniów i słuchaczy Tch nr 1, SzP nr 1:
15.10, 12.11, 22.12, 07.01, 02.05, 4.05, 5.05, 6.05, 09.05, 17.06
EGZAMIN MATURALNY
04.05. – 20.05.2022 r. – pisemne egzaminy maturalne:
data
9.00
14.00
04.05.
j. polski pp
j. łaciński i kultura antyczna pp+pr
05.05.
matematyka pp
historia muzyki – pr
06.05.
język angielski pp
język francuski pp
język hiszpański pp

język niemiecki pp

język rosyjski pp

język włoski pp
09.05.
język angielski pr
filozofia pr
10.05.
język polski pr
język francuski pr 
język francuski
dj
11.05.
 matematyka pr
język hiszpański pr 
język hiszpański
dj
12.05.
biologia pr
język rosyjski pr 
język rosyjski
d
13.05.
wiedza o społeczeństwie pr
język niemiecki pr 
język niemiecki dj
16.05.
chemia pr
język włoski pr 
język włoski
dj
17.05.
historia pr
zyki mniejszości narodowych pp
18.05
19.05
geografia pr
fizyka – pr
zyki mniejszości narodowych pr
2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części
egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
01.06. – 15.06.2022 r. – egzaminy pisemne – terminy dodatkowe:
 • 01.06. – język polski p.p.; język polski p.r;
 • 02.06. – matematyka pp; matematyka pr;
 • 03.06. – język angielski pp
  język francuski pp

  język hiszpański pp

  język niemiecki pp

  język rosyjski pp

  język włoski pp

 • 03.06. godz. 14.00 filozofia pr
  język łaciński i kultura antyczna pr

  historia muzyki pr
 • 06.06. – biologia pr; język angielski pr;
 • 07.06. – wiedza o społeczeństwie pr; język francuski pr
 • 08.06. – chemia pr; język niemiecki pr;
 • 09.06. – historia pr; historia sztuki pr
 • 10.06. – geografia pr; język rosyjski pr
 • 13.06 – fizyka pr; język hiszpański pr;
Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym  zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.
05.07.2022 r.
 • ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
23.08.2022 r.
 • godz. 9.00 część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
10.09.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego
KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ godz. 15.00
30.08.2021r.
konferencja na rozpoczęcie roku szkolnego
08.09.2021r.
konferencja zatwierdzająca plany pracy
30.09.2020 r. i 24.03.2021
konferencja szkoleniowa
22.12.2021 r. godz. 9.00
konferencja klasyfikacyjna dla klas Tch
18.01.2022 r.
konferencja plenarna podsumowująca semestr I i klasyfikacja za I semestr w SzPdD
 w czasie rekolekcji – konferencja szkoleniowa – temat: procedury egzaminu maturalnego i zawodowego
26.04.2022 r.
konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
21.06.2022 r.
konferencja klasyfikacyjna klas młodzieżowych Tch
1.07.2022 r.
konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2021/2022

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
fax. 32 285 86 25
   
Skip to content