fbpx

04.09.2023r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego

04.09. 2023 – 22.12.2023 r.

 • I semestr w szkołach młodzieżowych (Technikum Nr 1)

04.09. 2023 r. – 26.01.2024 r.

 • I semestr w SzP nr 1

15.11.2023 r.

 • wystawianie propozycji ocen za I semestr

15.12.2023r.

 • wystawienie ocen za I semestr

23.12. – 31.12.2023 r.

 • przerwa świąteczna

02.01.2024 – 26.04.2024 r.

 • II semestr– klasy maturalne

02.01.2024 – 21.06.2024 r.

 • II semestr – pozostałe klasy w Technikum Nr 1

01.02.2024 – 21.06.2024 r.

 • II semestr w SzP nr 1

29.01.2024 – 09.02.2024 r.

 • ferie zimowe

28.03.2024 – 02.04.2024 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

15.03.2024 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

17.04.2024 r.

 • wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

10.05.2024 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych

12.06.2023 r.

 • wystawienie ocen końcowych

22.06.2024 – 31.08.2024 r.

 • przerwa wakacyjna

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH

rok szkolny 2023/2024

 

Klasa Termin
Technikum nr 1
3a technik analityk (140 godz.) 12.02.2024r. – 08.03.2024r.
3b technik ortopeda (70 godz.) 16.10.2023r. – 27.10.2023r.
3c technik weterynarii (70 godz.) 16.10.2023r. – 27.10.2023r.
3d technik analityk (140 godz.) 12.02.2024r. – 08.03.2024r.
4a technik analityk (140 godz.) 02.04.2024r. – 29.04.2024r.
4b technik ortopeda (140 godz.) 02.04.2024r. – 29.04.2024r.
4c technik weterynarii (140 godz.) 02.04.2024r. – 29.04.2024r.
4d technik analityk (140 godz.) 02.04.2024r. – 29.04.2024r.
5c technik analityk  (70 godz.) 25.09.2023r. – 06.10.2023r.
5d technik analityk (70 godz.) 25.09.2023r. – 06.10.2023r.
5e technik ortopeda (70 godz.) 02.10.2023r. – 13.10.2023r.
Erasmus 07.04.2024r. – 05.05.2024r.
 
Szkoła Policealna nr 1
II OM opiekun medyczny (105 godz.) 06.05.2024r. – 25.05.2024r.
III OM opiekun medyczny (105 godz.) 09.10.2023r. – 28.10.2023r.
   

* Ferie zimowe: 29.01.2024r. – 11.02.2024r.

* Święta Wielkanocne 31.03.2024r. – 01.04.2024

 

DODATKOWE DNI WOLNE  OD NAUKI

Dni wolne od nauki dla uczniów i słuchaczy  TCh nr 1, SzP nr 1, SzPdD nr 1:

02.11.24, 03.11.23, 22.12.23, 02.05.24, 07.05.24, 08.05.24, 09.05.24, 13.05.24, 31.05.24, 20.06.24

 

Harmonogram egzaminu zawodowego

 

EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA ZIMA 2024

Termin główny:
9 20 stycznia 2024 r.

Część pisemna
10 15 stycznia 2024 r.
Część praktyczna
  model „d” 9 stycznia 2024 r.
model „w”, „wk” i „dk”
9 20 stycznia 2024 r.

EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA LATO 2024

Termin główny:
3 – 19 czerwca 2024 r.

Część pisemna
4 – 10 czerwca 2024 r.
Część praktyczna
model „d” 3 czerwca 2024 r.
model „w”, „wk” i „dk”
3 – 19 czerwca 2024 r.

EGZAMIN MATURALNY

07.05. – 25.05.2024 r. – pisemne egzaminy maturalne:

data

9.00

14.00

07.05.

język polski pp

—————————

08.05.

matematyka pp

język kaszubski  pr
język
łemkowski pr
język łaciński i kultura antyczna – pr

09.05.

język angielski pp

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki
pp
język rosyjski pp
język włoski pp

10.05.

wiedza o społeczeństwie pr

język niemiecki pr 
język niemiecki
dj

13.05.

język angielski pr
język angielski dj

filozofia pr

14.05.

biologia pr

język rosyjski pr 
język rosyjski
dj

15.05.

matematyka pr

język francuski pr 
język francuski
dj

16.05.

chemia pr

historia muzyki – pr

17.05.

geografia pr

język mniejszości narodowej – pp

20.05.

język polski pr

zyki mniejszości narodowych pr

21.05

historia pr

język hiszpański – pp
język hiszpański – pr

22.05

informatyka pr

historia sztuki – pr

23.05

fizyka pr

język włoski pr 
język włoski
dj 

24.05:

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr)**

Część ustna egzaminu maturalnego
od 11 do 16 maja
(z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 maja do 25 maja
język polski

języki obce nowożytne
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

03.06. – 17.06.2024 r. – egzaminy pisemne – terminy dodatkowe:

data

9.00

14.00

03.06.

język polski pp

—————————

04.06.

matematyka pp

język niemiecki -pr
język niemiecki – dj

05.06.

język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki
pp
język rosyjski pp
język włoski pp

filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia muzyki – pr

06.06.

biologia pr

język angielski pr
język angielski dj

07.06.

wiedza o społeczeństwie pr

język francuski – pr
język francuski – dj

10.06.

chemia pr

historia sztuki – pr

11.06.

matematyka pr

historia – pr

12.06

geografia pr

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

13.06

fizyka pr

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

14.

informatyka pr

język polski – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski pr

17.06 języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych pr
język włoski pr
język włoski dj

Część ustna egzaminu maturalnego:

10-12 czerwca

 

Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym  zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (Jaworzno) w ostatnim tygodniu maja 2023 r.

09.07.2024 r.

 • ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

20.08.2024 r.

 • godz. 9.00 część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

21.08.2024 r.

 • część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

10.09.2024 r.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ godz 15.00

31.08.2023. godz. 10.00

konferencja na rozpoczęcie roku szkolnego

12.09.2023 r. (wtorek)

konferencja zatwierdzająca plany pracy

20.10.2022 r. i 23.03.2023

konferencja szkoleniowa

20.12.2023 r.

konferencja klasyfikacyjna dla klas Tch

24.01.2024 r.

konferencja plenarna podsumowująca semestr I i klasyfikacja za I semestr w SzP nr1

19.03.2024 – konferencja szkoleniowa – temat: procedury egzaminu maturalnego i zawodowego

23.04.2024 r.

konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

17.06.2024 r.

konferencja klasyfikacyjna klas młodzieżowych Tch

24.06.2024 r.

konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content