fbpx

Organizacja roku szkolnego 2022/23

01.09.2022r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego

02.09. 2022– 22.12.2022 r.

 • I semestr w szkołach młodzieżowych (Technikum Nr 1)

02.09. 2022– 13.01.2023 r.

 • I semestr Szkoła Policealna Nr 1

18.11.2022 r.

 • wystawianie propozycji ocen za I semestr

19.12.2022.

 • wystawienie ocen za I semestr

23.12. – 31.12.2022 r.

 • przerwa świąteczna

03.01.2023 – 28.04.2023 r.

 • II semestr– klasy maturalne

03.01.2023 – 23.06.2023 r.

 • II semestr – pozostałe klasy w Technikum Nr 1,

16.01 – 29.01.2023 r.

 • ferie zimowe

06.04.2023 – 11.04.2023 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

21.03.2023 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

21.04.2023 r.

 • wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

26.05.2023 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych

16.06.2023 r.

 • wystawienie ocen końcowych

24.06.2023 – 31.08.2023 r.

 • przerwa wakacyjna

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Klasa

Termin

 4 a po G

17-28.10.2022

4 c po SP

30.01-24.02.2023

4 d po SP

30.01-24.02.2023

4 e po SP

8 – 19.05.2023

3 c 

8-19.05.2023

3 b

22.05-02.06.2023

3 a

04.05-01.06.2023

3 d

04.05-01.06.2023

2 c 

22.05 – 02.06.2023

DODATKOWE DNI WOLNE  OD NAUKI

Dni wolne od nauki dla uczniów i słuchaczy  TCh nr 1, SzP nr 1:

31.10, 22.12, 02.05, 4.05, 5.05, 8.05, 9.05, 09.06, 22.06

EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA ZIMA 2023

Termin główny:
9 21 stycznia 2023 r.

Część pisemna
10 14 stycznia 2023 r.
Część praktyczna
  model „d” 9 stycznia 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk”
9 21 stycznia 2023 r.

EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA LATO 2023

Termin główny:
1 – 18 czerwca 2023 r.

Część pisemna
2 – 7 czerwca 2023 r.
Część praktyczna
model „d” 1 czerwca 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk”
1 – 18 czerwca 2023 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego

EGZAMIN MATURALNY

04.05. – 20.05.2023 r. – pisemne egzaminy maturalne:

data

9.00

14.00

04.05.

język polski pp

—————————

05.05.

język angielski pp

język francuski pp
język hiszpański pp

język niemiecki pp

język rosyjski pp

język włoski pp

08.05.

matematyka pp

 
język hiszpański pr


09.05.

język angielski pr

filozofia pr

10.05.

wiedza o społeczeństwie pr

język niemiecki pr 
język niemiecki
dj

11.05.

biologia pr

język rosyjski pr 
język rosyjski
dj

12.05.

matematyka pr

język francuski pr 
język francuski
dj

15.05.

chemia pr

historia muzyki – pr

16.05.

geografia pr

język mniejszości narodowej – pp

17.05.

język polski pr

zyki mniejszości narodowych pr

18.05

19.05

historia pr

fizyka – pr

język włoski pr 
język włoski
dj

 

Część ustna egzaminu maturalnego
od 10 do 23 maja
(z wyjątkiem 14 i 21 maja)
język polski

języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

01.06. – 15.06.2023 r. – egzaminy pisemne – terminy dodatkowe:

 • 01.06. – język polski p.p.;

 • 02.06. – matematyka pp; matematyka pr;

 • 05.06. – język angielski pp
  język francuski pp

  język hiszpański pp

  język niemiecki pp

  język rosyjski pp

  język włoski pp

 • 05.06. godz. 14.00 filozofia pr
  język łaciński i kultura antyczna pr

  historia muzyki pr

 • 06.06. – biologia pr; język angielski pr;

 • 07.06. – wiedza o społeczeństwie pr; język francuski pr

 • 12.06. – chemia pr; język niemiecki pr;

 • 13.06. – historia pr; historia sztuki pr

 • 14.06. – geografia pr; język rosyjski pr

 • 15.06 – fizyka pr; język hiszpański pr;

Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym  zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (Jaworzno) w ostatnim tygodniu maja 2023 r.

07.07.2023 r.

 • ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

22.08.2023 r.

 • godz. 9.00 część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

21.08.2023 r.

 • część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

08.09.2023 r.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ godz 15.00

29.08.2022. godz. 8.00

konferencja na rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2022r.

konferencja zatwierdzająca plany pracy

20.10.2022 r. i 23.03.2023

konferencja szkoleniowa

22.12.2022 r.

konferencja klasyfikacyjna dla klas Tch

10.01.2023 r.

konferencja plenarna podsumowująca semestr I i klasyfikacja za I semestr w SzP nr1

 w czasie rekolekcji – konferencja szkoleniowa – temat: procedury egzaminu maturalnego i zawodowego

24.04.2023 r.

konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

20.06.2023 r.

konferencja klasyfikacyjna klas młodzieżowych Tch

29.06.2023 r.

konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2022/2023

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content