fbpx

Lekcje otwarte z chemii i ekologii

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami na bezpłatne lekcje z chemii i ekologii.
Na lekcjach otwartych uczniowie samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela wykonują proste zadania laboratoryjne.
Naszym celem jest uświadomienie młodym ludziom, że chemia może być łatwa, przyjemna i zarazem ciekawa. Pragniemy, aby młodzież już w pierwszych latach nauki chemii poznała przyczyny, dla których warto uczyć się tego przedmiotu. Mamy głęboką nadzieję, że samodzielność wykonywanych przez uczniów prac będzie pouczającą zabawą, która spowoduje szersze zainteresowanie przedmiotem. Czas trwania zajęć wynosi ok. 90 minut.
TEMATYKA
Chemia
1. Badanie wybranych zjawisk fizyko-chemicznych.
2. Badanie charakteru chemicznego tlenków.
3. Właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenków i kwasów.
4. Otrzymywanie i właściwości soli.
5. Otrzymywanie wybranych preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych.
Ekologia
1. Wykrywanie zanieczyszczeń w:
– wodzie,
– glebie,
– powietrzu.
2. Badanie odpadów komunalnych.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 32 285 52 34.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii oraz opiekunów kółek ekologiczno-przyrodniczych.

W ramach projektu ogólnopolskiego „Zaproś mnie na swoją lekcję”, nauczycielka biologii i przedmiotów zawodowych – Bogusława Mikołajczyk przygotowała lekcje dla klas VII i VIII:
– „Biologiczne ślady kryminalistyczne”
– „Wszystkie łąki i pastwiska są aptekami”
Możliwość umówienia się na lekcję na platformach MS Teams, ZOOM, GoogleMeet; lekcja może być prowadzona dla kilku klas jednocześnie.
Terminy lekcji prosimy ustalać bezpośrednio z Panią Mikołajczyk
tel. kontaktowy 505 927 346 lub bogusia.mikolajczyk@wp.pl

Lekcje otwarte

 

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content