fbpx

Rekrutacja 2023/2024

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy I Szkoły Policealnej nr 1 odbędzie się dnia 30 sierpnia 2023r. o godz. 10:00 w sali 39.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2023 r. 

SZKOŁA POLICEALNA NR 1

Wybierz dobry zawód, dołącz do nas. Zapraszamy!

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy uruchomić klasy szkoły policealnej w zawodach:

opiekun medyczny

technik usług kosmetycznych

 

Szczegóły w zakładce: oferta edukacyjna w szkole policealnej

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale

podanie link do podania

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydaje szkoła, badania są bezpłatne)

2 zdjęcia

Dokumenty można składać od 15 maja 2023 r.

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content