fbpx

Terminy rekrutacji 2023/2024

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 składanie wniosków (zgodnych z wprowadzonymi przez Internet) o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. składanie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. 17 lipca 2023 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 4. 18 lipca 2023 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 5. od 15 maja do 25 lipca 2023 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 6. od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 7. 26 lipca 2023 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

W przypadku, gdy po postępowaniu rekrutacyjnym, tj. do dnia 26 lipca 2023 r., szkoła posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2023 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 27 lipca 2023 do 1 sierpnia 2023 r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. do 7 sierpnia 2023 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 3. 8 sierpnia 2023 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 4. od 27 lipca do 10 sierpnia 2023 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 5. od 8 sierpnia do 14 sierpnia 2023 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 6. 16 sierpnia 2023 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content