fbpx

Terminy rekrutacji 2022/2023

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 składanie wniosków (zgodnych z wprowadzonymi przez Internet) o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. składanie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego
 3. 19 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 4. 20 lipca 2022 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 5. od 16 maja do 25 lipca 2022 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 6. od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 7. 29 lipca 2022 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

W przypadku, gdy po postępowaniu rekrutacyjnym, tj. do dnia 29 lipca 2022 r., szkoła posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2022 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2022 r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. do 13 sierpnia 2022 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 3. 16 sierpnia 2022 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 4. od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2022 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 5. od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2022 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres)
 6. 23 sierpnia 2022 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content