fbpx

Technik ortopeda z fizjoterapią

TECHNIK ORTOPEDA Z FIZJOTERAPIĄ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po ósmej klasie: biologia, dodatkowy przedmiot: matematyka w medycynie

Technik ortopeda – 321403 

Kwalifikacja:

MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań powodujących amputacje kończyn (cukrzyca, miażdżyca) oraz innych schorzeń powodujących dysfunkcje narządu ruchu, czy zwiększającą się liczbę wypadków powodujących trwałe kalectwo, rynek usług świadczonych przez techników ortopedów oraz rynek sprzętu ortopedycznego, stale rośnie, pomimo rozwoju medycyny. Równocześnie postęp wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń układu ruchu tworzy wiele możliwości pracy technika ortopedy w tym zakresie. Analizując oferty pracy w zawodzie technik ortopeda można stwierdzić duże zapotrzebowanie na takich pracowników na rynku krajowym i zagranicznym (http:/.praca.trovit.pl; www.pracamedycyna.pl).

NAUCZYSZ SIĘ:

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia; w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • przyklinicznych,przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content