• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • TECHNIKUM NR 1
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Organizacja roku szkolnego 2016/17

Rok szkolny 2016/2017

ORGANIZACJA  PROCESU  DYDAKTYCZNEGO

 

01.09.2016r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego

01.09. 2016– 22.12.2016 r.

 • I semestr w szkołach młodzieżowych (III LO, Tch nr 1, SzP nr 1)

01.09. 2016 r. – 27.01.2017 r.

 • I semestr w SzPdD nr 1

22.11.2016 r.

 • wystawianie propozycji ocen za I semestr

19.12.2016 r.

 • wystawienie ocen za I semestr

23.12. – 31.12.2016 r.

 • przerwa świąteczna

02.01.2017 – 28.04.2017 r.

 • II semestr– klasy maturalne

02.01.2017 – 23.06.2017 r.

 • II semestr – pozostałe klasy w III LO, Tch nr 1, SzP nr 1

30.01.2017 – 23.06.2017 r.

 • II semestr w SzPdD nr 1

16.01.2017 – 27.01.2017 r.

 • ferie zimowe

13.04.2017 – 18.04.2017 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

24.03.2017 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

21.04.2017 r.

 • wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

22.05.2017 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych

13.06.2017 r.

 • wystawienie ocen końcowych

24.06.2017 – 31.08.2017 r.

 • przerwa wakacyjna

 

EGZAMIN MATURALNY

04.05. – 24.05.2017 r. – pisemne egzaminy maturalne:

 

data 9.00 14.00
04.05. j. polski pp j. polski pr
05.05. matematyka pp wiedza o tańcu pp+pr
08.05.  j. angielski pp j. angielski pr
09.05. matematyka pr j. łaciński i kultura antyczna pp+pr
10.05. wos pp+pr informatyka pp+pr
11.05. j. niemiecki pp j. niemiecki pr
12.05. biologia pp+pr filozofia pp+pr
15.05. historia pp+pr historia sztuki pp+pr
16.05. chemia pp+pr geografia pp+pr
17.05. język rosyjski pp język rosyjski pr
18.05 fizyka i astronomia pp+pr historia muzyki pp+pr

04.05. – 26.05.2017 r.

 • ustne egzaminy maturalne języki obce i język polski stara formuła

08.05. – 20.05.2017 r. (oprócz 14.05.)

 • ustne egzaminy maturalne język polski

01.06. – 20.06.2017 r. – egzaminy pisemne – terminy dodatkowe:

 • 06. – język polski p.p.; język polski p.r;
 • 06. – język angielski p.p; język angielski pr, dwujęzyczny;
 • 06. – matematyka pp; matematyka pr;
 • 06. – historia pp pr; filozofia pp pr; historia muzyki pp+pr; informatyka pp pr;
 • 06. – język niemiecki p.p.; język niemiecki p.r dwujęzyczny;
 • 06. – biologia pp pr; język łaciński i kultura antyczna pp pr;
 • 06. – wos pp pr historia sztuki pp pr;
 • 06. – chemia pp pr; geografia p.p. p.r; wot pp pr;;

01.06. – 20.06.2017 r.

 • ustne egzaminy maturalne języki obce i język polski stara formuła

05.06. – 7.06.2017 r.

 • ustne egzaminy maturalne język polski

30.06.2017 r.

 • ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

22.08.2017 r.

 • 9.00 część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

23.08-25.08 2017 r.

 • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

12.09.2017 r.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Sesja 1 styczeń 2017 r.

12.01.2017 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

09.01.2017 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dokumentacja

16.01.2017 – 23.02.2017

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny wykonanie

31.03.2017 r.

 • ogłoszenie wyników

Sesja 2 maj-lipiec 2017 r.

20.06.2017 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

26.06.2017 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dokumentacja

16.06.2016 – 08.07.2017

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny wykonanie

25.08.2017 r.

 • ogłoszenie wyników

Sesja 4 sierpień – październik 2017 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE  OD NAUKI

Dni wolne od nauki dla uczniów i słuchaczy III LO, Tch nr 1, SzP nr 1, SzPdD nr 1:

31.10; 22.12. (szkoły młodzieżowe), 02.05., 04.05., 05.05. 08.05., 16.06., 22.06