• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • TECHNIKUM NR 1
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Organizacja roku szkolnego 2017/18

Rok szkolny 2017/2018

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

04.09.2017r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego

04.09. 2017– 22.12.2017 r.

 • I semestr w szkołach młodzieżowych (III LO, Tch nr 1, SzP nr 1)

04.09. 2017 r. – 26.01.2018 r.

 • I semestr w SzPdD nr 1

24.11.2017 r.

 • wystawianie propozycji ocen za I semestr

18.12.2017 r.

 • wystawienie ocen za I semestr

23.12. – 31.12.2017 r.

 • przerwa świąteczna

02.01.2018 – 27.04.2018 r.

 • II semestr– klasy maturalne

02.01.2018 – 22.06.2018 r.

 • II semestr – pozostałe klasy w III LO, Tch nr 1, SzP nr 1

29.01.2018 – 22.06.2018 r.

 • II semestr w SzPdD nr 1

29.01.2018 – 11.01.2018 r.

 • ferie zimowe

29.03.2018 – 03.04.2018 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

27.03.2018 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

23.04.2018 r.

 • wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

25.05.2018 r.

 • wystawianie propozycji ocen końcowych

19.06.2018 r.

 • wystawienie ocen końcowych

23.06.2018 – 31.08.2018 r.

 • przerwa wakacyjna

EGZAMIN MATURALNY

04.05. – 24.05.2018 r. – pisemne egzaminy maturalne:

data

9.00

14.00

04.05.

j. polski pp

j. polski pr

07.05.

matematyka pp

j. łaciński i kultura antyczna pp+pr

08.05.

j. angielski pp

j. angielski pr

09.05.

matematyka pr

filozofia pp+pr

10.05.

biologia pp+pr

historia sztuki pp+pr

11.05.

Wos pp+pr

informatyka pr

14.05.

fizyka i astronomia pp+pr

geografia pp+pr

15.05.

j. niemiecki pp+pr

j. niemiecki pp+pr

16.05.

chemia pp+pr

historia pp+pr

17.05.

język rosyjski pp

język rosyjski pr

18.05

j. francuski pp+pr

j. francuski pp+pr

09.05. – 22.05.2018 r.

 • ustne egzaminy maturalne języki obce i język polski stara formuła

07.05. – 25.05.2018 r. (oprócz 13 i 20.05.)

 • ustne egzaminy maturalne język polski

04.06. – 20.06.2018 r. – egzaminy pisemne – terminy dodatkowe:

 • 04.06. – język polski p.p.; język polski p.r;

 • 05.06. – matematyka pp; matematyka pr;

 • 06.06. – język angielski p.p; język angielski pr, dwujęzyczny;

 • 06.06. – wos pp pr; filozofia pp pr; historia sztuki pp+pr; informatyka pp pr;

 • 08.06. – biologia pp pr; historia pp+pr

 • 11.06. – fizyka pp+pr; geografia pp+pr;

 • 12.06. – chemia pp pr; historia muzyki pp pr, wot pp pr

 • 13.06. – j. niemiecki pp; j. niemiecki pr

04.06. – 09.06.2018 r.

 • ustne egzaminy maturalne języki obce i język polski stara formuła

04.06. –09.06.2018 r.

 • ustne egzaminy maturalne język polski

03.07.2018 r.

 • ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

21.08.2018 r.

 • godz. 9.00 część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

21.08-22.08 2018 r.

 • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

11.09.2018 r.

 • Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Sesja 1 styczeń 2018 r.

11.01.2018 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

10.01.2018 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dokumentacja

12.01.2018 – 17.02.2018

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny wykonanie

23.03.2018 r.

 • ogłoszenie wyników

Sesja 2 maj-lipiec 2018 r.

19.06.2018 r.

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

22.06.2018 – 04.07.2018

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny wykonanie

31.08.2018 r.

 • ogłoszenie wyników

DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

Dni wolne od nauki dla uczniów i słuchaczy III LO, Tch nr 1, SzP nr 1, SzPdD nr 1:

02.11, 22.12, 11.01, 30.04, 02.05., 04.05., 07.05. 08.05., 01.06, 21.06

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ godz. 14.20

12.09.2017 r.

 • konferencja zatwierdzająca plany pracy

15.11.2017 r. i 21.03.2018

konferencja szkoleniowa –

 • konferencja szkoleniowa – ocenianie wspomagające

22.12.2017 r. godz. 9.00

 • konferencja klasyfikacyjna dla klas LO i Tch

25.01.2018 r.

 • konferencja plenarna podsumowująca semestr I i klasyfikacja za I semestr w SzPdD

w czasie rekolekcji

 • konferencja szkoleniowa – temat: procedury egzaminu maturalnego i zawodowego

24.04.2018 r.

 • konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

19.06.2018 r.

 • konferencja klasyfikacyjna klas młodzieżowych LO i Tch

27.06.2018 r.

 • konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2016/2017