• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • TECHNIKUM NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Posted by on mar 27, 2018

PROGRAM „HIV/AIDS-Jestem świadomy, nie ryzykuje!”

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu realizuje program „HIV/AIDS-Jestem świadomy, nie ryzykuje!”. Program skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dziewcząt i chłopców).

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem HIV i profilaktyki. Program koncentruje się na zwiększeniu świadomości zdrowotnej, promocji profilaktyki
i zdrowego stylu życia, szczególne znaczenie przywiązuje do edukacji.

Program zrealizowany zostanie na 1 godzinie lekcyjnej w semestrze II.

Klasa: 1 Technik Ortopeda i 1 Technik Analityk

Koordynatorem szkolnym programu jest: Bogusława Mikołajczyk

Program realizuje: Anna Kordiaczyńska-Dziura