XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas gimnazjalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap pisemny (31 styczeń 2019r. Godz.10:00 )
II etap ćwiczeniowy (21 marzec 2019 r.)

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły. Adres szkoły: www.chemiktg.pl. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34.

zagadnienia do konkursu chemicznego, ZGODA – zgody dla rodziców oraz formularz konkurs chemiczny formularz zgłoszeniowy.

Kontakt z organizatorem konkursu

Daniel Kamiński: 503 381 393

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25