Dominika Ślimok III i Klaudia Grieger VII miejsce z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Gratulacje.

Dnia 29 marca 2019 r. w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach odbył się II etap IV Powiatowego Konkursu Matematycznego SUDOKU pod patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Konkurs adresowany był do uczniów uczących się w szkołach podstawowych, klasach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych. W konkursie brali udział uczniowie z 23 szkół z terenu powiatu tarnogórskiego.

Zasady rozwiązywania SUDOKU są bardzo proste. W wersji podstawowej SUDOKU to kwadratowy diagram podzielony na 9 identycznych kwadratów, z których każdy również podzielony jest na 9 kolejnych. Część z pól wypełniona jest już cyframi. Rozwiązanie polega na uzupełnieniu cyfr tak, aby w każdym wierszu, kolumnie oraz większym kwadracie każda z cyfr występowała tylko jeden raz. Możemy również znaleźć inne odmiany SUDOKU, np. nieregularne, czy rozwiązywane na mniejszej lub większej planszy (6×6, 12×12, 16×16).

SUDOKU jest łamigłówką, do rozwiązania której, nie jest wymagana zaawansowana wiedza z matematyki. Nie oznacza to jednak, że nie są potrzebne żadne umiejętności. Do rozwiązywania zadań SUDOKU trzeba posiadać umiejętność logicznego myślenia, która przydatna jest nie tylko na lekcjach matematyki.

W Tarnowskich Górach w Wieloprofilowym Zespole Szkół, na wzór odbywających się od kilku lat Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Polski, odbył się już po raz czwarty  Powiatowy Konkurs Matematyczny SUDOKU.

Rywalizujący ze sobą w trakcie konkursu uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Na ich rozwiązanie mieli 90 minut. Największą liczbę punków, i tym samym tytuł „Mistrza SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2019 roku” uzyskali:

– w grupie szkoły podstawowe/gimnazja: Anna Konopka ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach,

– w grupie szkół ponadgimnazjalnych: Monika Kocot z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach,

Odpowiednio II i III miejsca zajęli:

  1. Nina Piotrowska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach oraz Marta Kluba z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach,

III. Magdalena Błasiak ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach oraz Dominika Ślimok z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas tegorocznego Forum Edukacyjnego.

Organizatorzy dziękują uczniom i ich opiekunom za zaangażowanie w konkurs oraz gratulują laureatom, szczególnie Mistrzom SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2019 roku. Życzą także wszystkim uczestnikom sukcesów w kolejnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwali nauczyciele matematyki Wieloprofilowego Zespołu Szkół: p. Małgorzata Wesołek oraz p. Barbara Minkus.

Szkolne eliminacje przeprowadził Jarosław Wesołek.

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25