Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w

III Regionalnym Konkursie:

Między  nami    

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji  z rówieśnikami.

Regulamin III Regionalnego Konkursu „Między nami chemikami”
 1. Konkurs odbywa się co roku, a jego organizatorami są rotacyjnie następujące placówki:
 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu;
 • Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach;
 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. III Konkurs „Między nami chemikami” odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
  o godz. 1000
  w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
 3. Konkurs składa się z dwóch części:
 • części teoretycznej (rozwiązywanie zadań teoretycznych),
 • części praktycznej (ćwiczenia laboratoryjne wykonywane w oparciu o instrukcje).
 1. Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii rozszerzonej w szkołach ponadgimnazjalnych i umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.
 2. Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:
 • legitymację szkolną;
 • przybory do pisania i kalkulator;
 • biały fartuch ochronny.
 1. Harmonogram  konkursu:

1000   – 1015                          powitanie uczestników i gości

1015    – 1145                         rozwiązywanie zadań teoretycznych

1200 – 1300                            wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1300 – 1400                            poczęstunek, poprawa prac konkursowych

1400 ogłoszenie wyników

  1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.
  2. Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu
   (od 1 do 3 osób) do 7 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa III Regionalny Konkurs Między nami CHEMIKAMI

Regulamin konkursu

Organizatorzy

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25