Stypendia

Stypendia

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku,mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.
Wszystkie informacje o realizowanym projekcie (wraz z niezbędną dokumentacją) dostępne są w naszej zakładce STYPENDIA oraz na stronie:www.efs.slaskie.pl.

INFORMACJE
Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie artykuly

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25