Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych pragniemy zachęcić Was do udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko

VI KONKURS EKORegulamin VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych

 1. Organizatorem VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali – Starosty Tarnogórskiej.
 2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 3. Tematy i formy prac konkursowych:
 • dla klasy VI i VII: Bez emisyjny transport publiczny – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
 • dla klas IV i V: Jak walczyć ze smogiem? – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
 • dla klas I,II,III – Co gdzie wyrzucić? Zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
 1. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
 2. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15 maja 2018 (formularz zgłoszeniowy,zgoda rodziców )
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 25 maja 2018. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 maja 2018. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
 4. Kontakt z organizatorami:
 1. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
 2. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
 • wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
 • wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
 1. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
 2. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 3. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 4. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

mgr inż. Katarzyna Wojtal

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25