18 kwietnia 2018 w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2018” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży. Po powitaniu zebranych przez Jarosława Wesołka – opiekuna Powiatowej Reprezentacji Młodzieży w Chemiku, przewodniczącego komitetu organizacyjnego Konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu Konkursu w zespołach dwuosobowych (pierwszy etap konkursu odbywał się w macierzystych szkołach). W II etapie brało udział 58 uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego: I LO im. S. Sempołowskiej, II LO im. S. Staszica, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych.
W II etapie konkursu uczniowie w dwuosobowych zespołach rozwiązywali zestaw 60 zadań zamkniętych. W finałowym III etapie – zestaw dziesięciu zadań otwartych. O zwycięstwie decydowała suma punktów uczestnika z II i III etapu.
Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:
W kategorii „technikum”:
Krzysztof Grzesiek (ZSTiO)
Aleksander Łokieć (ZSTiO)
Dawid Stanchły (ZSTiO)
Michał Związek (ZSTiO)
Adrian Pospiech (ZSTiO)
Artur Pietrucha (ZSTiO)
Adam Kośny (ZSTiO)
Mateusz Kostyra (ZSTiO)
Patrycja John (ZSBA)
Karolina Gros (ZSBA)
W kategorii „liceum ogólnokształcące”:
Krzysztof Cichoń (II LO)
Antoni Trompeta (II LO)
Michał Stolarczyk (II LO)
Julia Stachowiak (II LO)
Aleksandra Polk (I LO)
Mikołaj Długoszewski (I LO)
Laureatami konkursu na w kategorii „technikum” zostali:
1. Adam Kośny (ZSTiO)– uczeń Joanny Soczek. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2018 roku – technikum”.
2. Adrian Pospiech (ZSTiO)– uczeń Gabrieli Grajoszek.
2. Patrycja John (ZSBA) – uczennica Anny Sopuch.
2. Krzysztof Grzesiek (ZSTiO) – uczeń Gabrieli Grajoszek.
3. nie przyznano
Laureatami konkursu w kategorii „liceum” zostali:
1. Krzysztof Cichoń (II LO) – uczeń Jolanty Marzec. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2018 roku – liceum”.
2. Antoni Trompeta (II LO) – uczeń Jolanty Marzec.
3. Julia Stachowiak (II LO) – uczennica Jolanty Marzec.
Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1, 2 i 3 miejsce wręczone zostaną w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują nauczycielom: Katarzynie Adach z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Barbarze Nurzyńskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Elżbiecie Krasoń – z II LO im. St. Staszica, Ewie Szczyrk z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Agnieszce Franke z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Annie Sopuch z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych, Joannie Boguwolskiej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych za pracę w Jury konkursowym.
Przypomnijmy, że organizatorami konkursu są:
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży,
Powiat Tarnogórski
i nauczyciele matematyki:
Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)
Barbara Minkus i Małgorzata Wesołek (Wieloprofilowy Zespół Szkół)
oraz Jarosław Wesołek (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących).

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25