W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu realizuje program „Wybierz życie- pierwszy krok”. Program skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas I (dziewcząt i chłopców).

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy. Program koncentruje się na zwiększeniu świadomości zdrowotnej Polek, promocji profilaktyki i zdrowego stylu życia. Traktuje zdrowie kobiet kompleksowo, szczególne znaczenie przywiązuje do edukacji.

Program zrealizowany zostanie na 1 godzinie lekcyjnej w semestrze II.

Klasa: 1 Technik Ortopeda i 1 Technik Analityk

Koordynatorem szkolnym programu jest: Bogusława Mikołajczyk

 

 

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25