23 marca 2018 r. z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie klasy 2 Technik Analityk wraz z nauczycielką Bogusławą Mikołajczyk uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Tarnowskich Górach. Młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy w Laboratorium Akredytowanym, ze sposobami pobierania próbek oraz z różnorodnością technik fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych stosowanych przy badaniu wody i ścieków.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Przedsiębiorstwa  oraz Pani Kierownik Laboratorium Beacie Krotli za umożliwienie odbycia tak ciekawych i pouczających zajęć edukacyjnych.

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25