fbpx

Technik analityk z kryminalistyką

TECHNIK ANALITYK Z KRYMINALISTYKĄ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po ósmej klasie: chemia, dodatkowy przedmiot: biologia z kryminalistyką

Technik analityk – 311103 

Kwalifikacje:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Jest to kierunek dla osób posiadających uzdolnienia techniczne i manualne lub chcących kontynuować naukę na studiach medycznych oraz technicznych. Nauka w tym zawodzie nastawiona jest na analizę produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych.
Dla chętnych uczniów organizujemy praktyki zagraniczne (w ramach programu Leonardo da Vinci). Uzyskanie tytułu technika analityka uprawnia do podjęcia pracy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i gazowych, mleczarniach, kopalniach, zakładach chemii gospodarczej, zakładach przetwórczych, służbach ochrony środowiska.

NAUCZYSZ SIĘ:

  • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
  • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
  • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

  • laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych,
  • laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego,
  • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska.

Absolwenci technikum najczęściej podejmują dalszą naukę na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich, związanych z medycyną, lub też kontynuują naukę w naszej szkole na kierunkach policealnych. W roku 2011 zdobyliśmy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Zdjęcie odcisków palców ujawnione w świetle UV przy użyciu preparatu fluorescencyjnego.

 

Odcisk palca ujawniony metodą cyjanoakrylową.

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content