fbpx

SuperStaż

SuperStaż w Chemiku

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących  w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 150 uczniów i uczennic klas III
i IV z kierunków kształcenia technik analityk, weterynarii oraz klasy IV technika ortopedy.
Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych.
Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 15.04.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 150 osób z klas III z kierunków kształcenia technik analityk i technik weterynarii oraz z klas IV z kierunku technik ortopeda.
Wartość całkowita projektu 672 262.50 zł
Dofinansowanie 605 036,25 zł
w tym
Wartość dofinansowania z UE  571 423.12 zł
Budżet Państwa 33 613,13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego  2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#FunduszeUE

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content