fbpx
7 czerwca 2024 o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych przez szkołę dla uczniów szkół podstawowych. Na początku zaproszonych gości powitała Monika Franusik – Dyrektor Szkoły. Następnie wręczono nagrody w XII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla szkół podstawowych i XVIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Pan Andrzej Pilot oraz przedstawiciele firma Remondis sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – grupa Veolia. Specjalnymi gośćmi były dzieci z klas drugich SP8 w Tarnowskich Górach wraz z opiekunami.
Organizatorem XII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – osoba, która wraz z małżonką Katarzyną za wszelką pomoc na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej w Chemiku otrzymała zaszczytną statuetkę „Przyjaciel Chemika”. Państwo Katarzyna i Andrzej Pilotowie zawsze znajdują czas i środki finansowe aby wspomóc rozwój edukacji w Chemiku, a zatem i powiatu tarnogórskiego. Za co serdecznie dziękujemy. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania dzieci i młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko i ten cel został i jakościowo i ilościowo na pewno już po raz 12 zrealizowany. Na konkurs wpłynęło prawie 100 prac ze szkół podstawowych z Tarnogórskich Gór SP 8, SP 15, Miasteczka Śląskiego, Bytomia SP 9,32,36,45,51, Kalet, Zendka oraz Czekanowa.
Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Adama Chmiela Starosty Tarnogórskiego. Atrakcyjność konkursu nie była by tak wielka, gdyby nie sponsorzy naszych konkursów. Są to Państwo Katarzyna i Andrzej Pilotowie i firma Remondis sp. z o.o. Tarnowskie Góry oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – grupa Veolia. Organizatorów cieszy fakt, że mimo skrajnych ostatnio emocji dotyczących ekologii uczestnicy wraz rodzicami i nauczycielami starają się żywo interesować tym zagadnieniem.
Jury konkursowe:
Monika Franusik dyrektor ZSCHMiO – Przewodnicząca Jury
Ewa Cornik nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO
Paweł Matuszewski nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCH-MiO.
Anna Kulisz nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO
Daniel Kamiński nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO
Beata Kluge – laborantka pracowni chemicznej.
Grażyna Kamińska – laborantka pracowni chemicznej.
Jarosław Wesołek nauczyciel matematyki i informatyki w ZSCH-MiO
Wyniki XII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych.
miejsce imię i nazwisko ucznia Szkoła Imię i nazwisko opiekuna
Klasy I, II, III
a) Hasło ekologiczne
b) Wiersz o tematyce ekologicznej
c) Praca plastyczna na temat: „Szczegółowe zasady segregacji odpadów”
1) Nikola Śliwa SP8 Tarnowskie Góry, opiekun Izabela Białek
2) Agata Witek SP8 Tarnowskie Góry, opiekun Izabela Białek
3)Laura Pietsz SP8 Tarnowskie Góry, opiekun Anna Tomalczyk
Klasy IV, V
a) Formy ochrony przyrody w Polsce i ich charakterystyka.
b) Procesy przetwarzania odpadów segregowanych.
1)Karolina Horzela SP15 Tarnowskie Góry, opiekun Monika Korzuch
2)Julia Dworok SP32 Bytom, opiekun Ewa Zakrzewska
3)Karol Kuzera SP Czekanów, opiekun Katarzyna Kuczora
Klasy VI,VII i VIII
a) Ekologia jako nauka interdyscyplinarna.
b) Ekologia i ekologizm. Geneza, zasady, analiza porównawcza.
c) Nieodnawialne i odnawialne źródła energii. Omów skutki środowiskowe różnych rodzajów energetyki.
1)Paweł Ślązak SP32 Bytom, opiekun Ewa Zakrzewska
2)Jan Kocot SP36 Bytom, opiekun Anna Michalska
3)Mateusz Wylegała SP45 Bytom, opiekun Aleksandra Ciechowska
Dnia 12 marca 2024 r. w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach odbył się pierwszy etap XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich. Do udziału przystąpiło 30 uczniów (rywalizując jako dwu osobowe zespoły) z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 z Tarnowskich Gór (2 uczniów, opiekun Ewelina Kowalska), Szkoły Podstawowej nr 9 z Tarnowskich Gór (8 uczniów, opiekun Dorota Horzela), Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 z Tarnowskich Gór (4 uczniów, opiekun Dorota Okroja), Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 z Tarnowskich Gór (2 uczniów, opiekun Daria Grzeszczyk), Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 z Tarnowskich Gór (2 uczniów, opiekun Dorota Okroja) oraz Szkoły Podstawowej nr 43 z Bytomia (4 uczniów, opiekun Renata Przybek-Wolny) i Szkoły Podstawowej nr 47 z Bytomia (8 uczniów, opiekun Renata Przybek-Wolny. Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe dotyczące zagadnień z chemii ogólnej i nieorganicznej.
Dnia 10 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbył się drugi etap XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów dwuosobowych z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w pierwszym etapie z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 z Tarnowskich Gór (1 zespół, opiekun Ewelina Kowalska), Szkoły Podstawowej nr 9 z Tarnowskich Gór (3 zespoły, opiekun Dorota Horzela), Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 z Tarnowskich Gór (1 zespół, opiekun Dorota Okroja), Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 z Tarnowskich Gór (1 zespół, opiekun Daria Grzeszczyk), Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 z Tarnowskich Gór (1 zespół, opiekun Dorota Okroja) oraz Szkoły Podstawowej nr 43 z Bytomia (2 zespoły, opiekun Renata Przybek-Wolny) i Szkoły Podstawowej nr 47 z Bytomia (3 zespoły, opiekun Renata Przybek-Wolny. Uczestnicy wykonywali w profesjonalnie wyposażonych salach laboratoryjnych trzy zadania z zakresu sporządzania roztworu o określonym stężeniu procentowym, reakcji strącania i prawa zachowania masy. Młodzieży dziękujemy za udział w konkursie, a opiekunom za przygotowanie uczniów.
Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Adama Chmiela Starosty Tarnogórskiego oraz pod patronatem firmy REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Nagrodzeni:
1.Magdalena Żak i Danyl Kharko, opiekun Pani Dorota Horzela z Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach
2.Adam Widera i Laura Wawrzyniak, opiekuna Pani Daria Grzeszczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach
3.Maksymilian Kłaczka i Tymon Tyczyński, opiekun Pani Renata Przybek-Wolny z Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu
Goście wysłuchali piosenki pod tytułem pod tytułem „Sacrum” w wykonaniu Emilii Joachim i Wojciecha Wawrzyńczoka z klasy IB Technikum Ortopedycznego oraz obejrzeli przedstawienie pod tytułem: „Lekcja w wiosce smerfów???” w wykonaniu klasy IE Technikum analitycznego pod kierownictwem pani profesor Patrycji Kowalik. Konferansjerkę poprowadzili Jessica Jaruszowiec z IIIB i Karol Baran z klasy IIB. Dziękujmy również asystentom na scenie i obsłudze technicznej.
Na koniec Państwo Katarzyna i Andrzej Pilotowie tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka przygotowali dla naszych gości słodki upominek. Dziękujemy sponsorom za nagrody rzeczowe.
Jarosław Wesołek – Przewodniczący Zespołu ds Promocji Szkoły.

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content