• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • TECHNIKUM NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Program Jubileuszu

Program Obchodów Jubileuszu

50-lecia Technikum Chemicznego

25-lecia III Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

30 września 2017 r.

10.00 Otwarcie w szkole punktu rejestracji uczestników zjazdu  – wręczanie upominków okolicznościowych

11.00 Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach w intencji absolwentów, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły

12.15 Uroczysty przemarsz do szkoły

12.30 Oficjalne rozpoczęcie obchodów Jubileuszu  w budynku szkoły przy ul. Opolskiej 26.
– wystąpienie Dyrekcji Szkoły wraz z powitaniem Gości
– przemówienia zaproszonych Gości
– część artystyczna

14.00 zwiedzanie szkoły: wernisaż zdjęć, kronik szkolnych oraz pamiątek
– wpisy do okolicznościowej księgi pamiątkowej
– spotkania z nauczycielami, absolwentami i uczniami szkoły

14.00 kawa i poczęstunek przy muzyce naszych absolwentów

14.00 – 16.00 dla chętnych osób możliwość udziału w zawodach strzeleckich na szkolnej strzelnicy