• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • TECHNIKUM NR 1
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Posted by on sty 21, 2018

VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Drodzy nauczyciele i gimnazjaliści,

Pragniemy zachęcić Was do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym

Patronat nad konkursem objęli:

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

 

Regulamin VIII  Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla gimnazjalistów – 2018

 

 1. Organizatorem VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla gimnazjalistów jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
 2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 3. Proponujemy opracowanie następujących tematów:
 4. Błękitny węgiel – ekologiczne paliwo stałe.
 5. Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego.
 6. Bezemisyjny transport publiczny w Polsce.
 7. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 8. Energetyka prosumencka wyrazem dbałości o środowisko.
 9. Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.
 10. Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego.

 

 1. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dziedzinach:
 • pisemne opracowanie (czcionka Times New Roman, 12 pkt, do 20 stron, można dołączyć ilustracje i schematy)
 • fotografia (dowolny format) lub makieta
 • film (czas trwania do 4 minut) lub prezentacja (do 20 slajdów, czas trwania do 4 minut)

Wygląd pracy konkursowej: egzemplarz pracy należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 3).

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka (tu pobierz zgodę

 1. Terminy konkursu:

28.02.2018 – termin zgłaszania uczestnictwa – listę uczniów przygotowaną przez szkołę ze wskazanymi nauczycielami-opiekunami prosimy przesyłać mailowo na adresy wg pkt. 6

15.03.2018 – termin oddania pracy konkursowej w sekretariacie ZSCH-MiO Tarnowskie Góry , ul.Opolska26

 1. Kontakt z organizatorami:
 • Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
 • Beata Wardulińska, tel: 698 448 158, e-mail: beatakosik@interia.pl
 • Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
 1. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 osobowy spośród uprawnionych.
 2. Zadania Jury: ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
 • wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
 • wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
 1. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
 2. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 3. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 4. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizator.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

mgr inż. Katarzyna Wojtal