• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • TECHNIKUM NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Posted by on lis 20, 2017

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących    w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza uczniów klas
7 klasy szkoły podstawowej i szkół gimnazjalnych do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Zapraszamy także do udziału w zajęciach warsztatowych z chemii, farmacji i kosmetologii.

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap pisemny (16.01 2018r. Godz.10:00 )
II etap ćwiczeniowy
(marzec 2018 r.)

XII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas gimnazjalnych.

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. . W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

 Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres: beatakosik@interia.pl do dnia 10.01.2018 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34.

Zagadnienia do etapu I.

1. Substancje i ich przemiany.

2. Atomy i cząsteczki

3. Łączenie się atomów. Równania reakcji,

4. Woda i roztwory wodne

5. Systematyka związków nieorganicznych.

6. Obliczenia stechiometryczne.

7. Węgiel i jego związki z wodorem.

8. Pochodne węglowodorów.

formularz 2017  oraz zgoda rodziców

Kontakt z organizatorem konkursu

Daniel Kamiński: 503 381 393

Beata Wardulińska 698 448 158