• III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • TECHNIKUM NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 1
  • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail. zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w
ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2017”.
Categories Menu

Posted by on kwi 25, 2017

V Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowychpod honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Regulamin V Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych

1. Organizatorem V Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot pełniący funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali Starosty Tarnogórskiego.
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI: Elektryczny samochód lub Błękitny węgiel – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V: Smog – zagrożeniem dla środowiska – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III – Co i gdzie wyrzucić? – zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię

(dotyczy kategorii 1 i 2).

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15 maja 2017 (formularz zgłoszeniowy, Zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania).
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 22 maja 2017. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 25 maja 2017. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury.

Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów

10. Przyznawanie nagród.

W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
mgr inż. Katarzyna Wojtal